Šiuo metu Europos Sąjungoje moterų užimtumas darbo rinkoje siekia apie 63 %. Nepaisant moterų užimtumo darbe, jos nuveikia ir didžiąją dalį rūpybos darbų namuose. Tai ne tik namų ruoša ir maisto gaminimas, bet ir vaikų auklėjimas, vyresnių ar neįgalių šeimos narių priežiūra, poilsio organizavimas, šeimos kultūros, tradicijų puoselėjimas. Stereotipiškai vis dar manoma, kad rūpyba yra prigimtinė moterų pareiga ir tai nėra laikoma darbu, nors visuomenei tai teikia didelę pridėtinę vertę. Dėl dvigubo užimtumo šeimoje ir profesinėje veikloje moterims sunkiau įsitvirtinti darbo rinkoje, kilti karjeros laiptais ir pasiekti aukštą darbo užmokesčio lygį. Be to, moterys dažniau iškrenta iš darbo rinkos ilgesniam laikotarpiui dėl motinystės. Tai taip pat lemia jų mažesnį darbo užmokestį, o vėliau ir mažesnę pensiją.