Visoje Europos Sąjungoje moterų skurdo rizikos ir socialinės atskirties rodiklis yra didesnis nei vyrų. Šis atotrūkis auga, didėjant gyventojų amžiui. Moterų skurdo rizikos lygis ypač didelis amžiaus grupėje nuo 75 metų. Moterys paprastai gyvena ilgiau, tačiau dažniausiai vienos, ir gauna mažas pensijas.