Moterų darbo užmokesčio, pajamų bei pensijų atotrūkis daro poveikį jų materialinei būklei, kuri yra blogesnė nei vyrų. O nuo to priklauso ir jų namų ūkio pajamų lygis bei šeimos narių materialinė gerovė. Situacijos pavyzdys – moteris dirba feminizuotoje ūkio šakoje, kurioje darbo užmokestis yra mažesnis, ir yra vienintelė šeimos maitintoja. Tokiu atveju, jei namų ūkis atsiduria žemiau skurdo ribos, jos šeimos nariai susiduria su rizika patekti į marginalius visuomenės sluoksnius. Susidaro uždaras ratas, vedantis į sunkiai įveikiamą skurdą.