Paprastai darbuotojas, užimantis aukštesnes pareigas, gauna didesnį darbo užmokestį. Šiuo atveju moterys susiduria su reiškiniu, kuris apibūdinamas „stiklinių lubų“ metafora. Ji reiškia nematomus dirbtinius barjerus profesinės karjeros siekiančiai moteriai. Dažnai tenka susidurti su išankstiniu darbdavių ir visuomenės nusistatymu, kad moterys yra mažiau vertinga darbo jėga. Viešai pripažįstama, kad moterims, siekiančioms profesinio pripažinimo, savo kompetencija ir gebėjimais reikia ženkliai lenkti vyrus. Taigi moterys pro , „stiklines lubas“ mato savo profesinės karjeros galimybes, tačiau „pramušti“ jas dažnai būna sunku. Šis principas atspindi lyčių nelygybę, ypač aukštose hierarchinėse struktūrose. Net labiausiai feminizuotose darbo srityse moterys sudaro mažumą vadovaujančiose grandyse.