Verti Po Lygiai

Efektyvus visų žmogiškųjų išteklių potencialo panaudojimas darbo rinkoje – tiek moterų, tiek vyrų – skatina valstybių ekonominį augimą bei konkurencingumą pasaulyje.

Tačiau dėl visuomenėje gajų lyčių stereotipų moterys ir vyrai darbo rinkoje susiduria su sunkumais. Visoje Europoje per metus moterys, palyginti su vyrais, beveik du mėnesius dirba nemokamai! (Eurostat, 2016) O Lietuvoje nėra nei vienos ekonominės veiklos rūšies, kur moterų ir vyrų darbo užmokestis būtų vienodas.

Darbo užmokesčio skirtumas

Priežastys

Darbo užmokesčio atotrūkiui pagal lytį įtakos turi vyrų ir moterų skaičiaus pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos rūšis, profesijas, išsilavinimą, amžių, darbo stažą, vyraujantys lyčių vaidmenų stereotipai, sunkumai derinant darbą ir šeimą, vienodo užmokesčio už vienodą darbą principo nesilaikymas ir kitos priežastys.

Moterų dvigubas užimtumas

Dažnai moterims tenka dvigubas − darbuotojos ir namų šeimininkės − krūvis.

Daugiau.

Moteriškos ir vyriškos profesijos

Srityse, kuriose dominuoja vyrai, darbo užmokestis paprastai yra didesnis.

Daugiau.

Sunkumai moterims siekiant profesinės karjeros

Visuose sektoriuose vyrai dažniau nei moterys skiriami į aukštesnes pareigas.

Daugiau.

Darbas ne visą darbo dieną

Moterys, siekdamos suderinti darbą ir šeimą, dažniau nei vyrai renkasi darbą ne visą darbo dieną.

Daugiau.

Moterų diskriminacija priimant į darbą ir diskriminacinis atlyginimas

Įdarbinant moterį̨ atsižvelgiama į tris pagrindinius kriterijus: ar ji turi vaikų, lankstumas darbo valandų̨ atžvilgiu ir išvaizda.

Daugiau.

Darbo užmokesčio skirtumas

Pasekmės

Nuolat išliekantis atlyginimų skirtumas ilgalaikėje perspektyvoje neigiamai veikia ne tik  moterų, bet ir visuomenės bei šalies ekonomikos gerovę. Tai lemia blogą moterų materialinę būklę, skurdą, santykių šeimoje destabilizaciją, lyčių asimetriją įvairiose veiklos srityse, blogina gyventojų sveikatą ir demografinius rodiklius ir tuo pačiu – bendrą žmogiškųjų išteklių kokybę.

Moterų ir vyrų pensijų atotrūkis

2018 m. Lietuvoje atotrūkis tarp vidutinių moterų ir vyrų pensijų siekė 17 %. 

Daugiau.

Moterų skurdo rizikos lygis senatvėje

Moterys paprastai gyvena ilgiau, tačiau dažniausiai vienos, ir gauna mažas pensijas.

Daugiau.

Skurdo ir socialinės atskirties feminizacijos reiškinys

Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkis daro poveikį moterų bei jų šeimos narių materialinei gerovei.

Daugiau.

Gerosios praktikos pavyzdžiai

Naujienos

Šis puslapis yra projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ Nr.820731 (REC-RGEN-PENS-AG-2017) dalis. Šį projektą iš dalies remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (2014 – 2020)